top of page

22-26 stycznia 2024


Celibat kapłański. Dar i zadanie

ROCZNA DROGA FORMACJI 2023 / 2024 - SESJA TRZECIA

kaplica10 - zaglowka.tif

 MODLITWA SŁOWEM BOŻYM: LECTIO DIVINA ZE ŚW. PAWŁEM


 WYKŁADY: Celibat kapłański – dar i zadanie.
• Doświadczenie miłości Boga źródłem ludzkiej miłości.
• Rozwój psychoseksualny człowieka – cechy dojrzałości.
• Przeżywanie własnej seksualności w życiu kapłańskim i/lub konsekrowanym.
• Przyjaźń kapłańska/braterska i ojcostwo duchowe.


 WARSZTATY: Mężczyzna kapłanem/bratem.

W każdej pięciodniowej sesji formacyjnej (codzienne lectio divina, wykłady i warsztaty biblijne)
oraz w dziewięciodniowych rekolekcjach lectio divina mogą wziąć udział również
kapłani i zakonnicy spoza grupy stałych uczestników Rocznej Drogi Formacji
,
przeżywając je jako swoje doroczne rekolekcje kapłańskie.

bottom of page