top of page

16-20 października 2023


Tożsamość kapłańska.
Powrót do korzeni własnego powołania

ROCZNA DROGA FORMACJI 2023 / 2024 - SESJA PIERWSZA

kaplica10 - zaglowka.tif

    MODLITWA SŁOWEM BOŻYM: LECTIO DIVINA ZE ŚW. PAWŁEM


 WYKŁADY: Tożsamość kapłańska. Powrót do korzeni własnego powołania.
• Wykład inauguracyjny – potrzeba formacji stałej.
• Historia zbawienia i historia mojego życia.
• Istotne elementy tożsamości ludzkiej osoby duchownej.
• Historia relacji międzyludzkich i ich wpływ na kształtowanie się tożsamości.
• Rozwój i dojrzewanie do silnej i stabilnej tożsamości. Kryzysy tożsamości.


    WARSZTATY: Zawiązanie grupy warsztatowej. Moja tożsamość - kim jestem?

sesja I: 16-20 października 2023: About Us

W każdej pięciodniowej sesji formacyjnej (codzienne lectio divina, wykłady i warsztaty biblijne)
oraz w dziewięciodniowych rekolekcjach lectio divina mogą wziąć udział również
kapłani i zakonnicy spoza grupy stałych uczestników Rocznej Drogi Formacji
,
przeżywając je jako swoje doroczne rekolekcje kapłańskie.

sesja I: 16-20 października 2023: Text
bottom of page