top of page

Roczna Droga Formacji

kaplica10 - zaglowka.tif
  • Eucharystia i liturgia godzin

  • codzienne lectio divina

  • wykłady

  • warsztaty w małych grupach

  • czas wypoczynku

  • budowanie więzi braterskich

kaplica5 - ptaki.tif

Rekolekcje Lectio Divina

  • Uwierzyć Jezusowi i stanąć po Jego stronie

  • Formacja ucznia w pierwszej części Ewangelii świętego Marka 1 - 8

  • 9.dniowe rekolekcje w ciszy z towarzyszeniem duchowym​

kaplica9 - zaglowka.tif

Dni skupienia i rekolekcje

Organizowane dla absolwentów proponowanej drogi formacyjnej i osób pragnących pogłębić swoją osobistą formację.

bottom of page