Roczna Droga Formacji

kaplica10 - zaglowka.tif
  • dwie 5.dniowe sesje formacyjne

  • 4 dni aktywnego wypoczynku

  • 9.dniowe rekolekcje lectio divina:     Mk 1-8

 Etap fundamentu może stanowić niezależny segment formacyjny

kaplica5 - ptaki.tif

Cykl roczny

  • pięć 5.dniowych sesji formacyjnych

  • 9.dniowe rekolekcje lectio divina: Mk 8-16

W cyklu rocznym mogą uczestniczyć tylko absolwenci etapu wakacyjnego, którzy uwewnętrznili swoją decyzję kontynuacji drogi formacji

kaplica9 - zaglowka.tif

Dni skupienia i rekolekcje

Organizowane dla absolwentów proponowanej drogi formacyjnej i osób pragnących pogłębić swoją osobistą formację.