top of page
IMG_1177a_edited.jpg

Roczna Droga Formacji 2023-2024

Zapraszamy kapłanów i zakonników na tematyczne sesje formacyjno-rekolekcyjne ​
w ramach Rocznej Drogi Formacji 

W każdej pięciodniowej sesji formacyjnej (codzienne lectio divina, wykłady i warsztaty biblijne) 
oraz w dziewięciodniowych rekolekcjach lectio divina MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RÓWNIEŻ
KAPŁANI I ZAKONNICY SPOZA GRUPY STAŁYCH UCZESTNIKÓW ROCZNEJ DROGI FORMACJI
,
przeżywając je jako swoje doroczne REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Zapraszamy kapłanów i zakonników
na tematyczne sesje formacyjno-rekolekcyjne
w ramach Rocznej Drogi Formacji
.
To inicjatywa organizowana
w salwatoriańskim Domu Formacji
Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu
pod patronatem Komisji KEP ds. Duchowieństwa

W każdej 5-dniowej sesji formacyjnej
(codzienne lectio divina, wykłady i warsztaty biblijne)
oraz w 9-dniowych rekolekcjach lectio divina MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RÓWNIEŻ KAPŁANI I ZAKONNICY SPOZA GRUPY STAŁYCH UCZESTNIKÓW ROCZNEJ DROGI FORMACJI, przeżywając je jako swoje REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE.

SESJA I: 16-20 października 2023

Tożsamość kapłańska. Powrót do korzeni własnego powołania

SESJA II: 13-17 listopada 2023

Ewangeliczny styl życia. Dojrzałe przeżywanie uczuć i potrzeb

SESJA III: 22-26 stycznia 2024

Celibat kapłański – dar i zadanie

SESJA IV: 19-23 luty 2024

Życie jako misja. Posługa pasterska we współczesnym świecie

SESJA V: 9-17 kwietnia 2024

Rekolekcje lectio divina: Uwierzyć Jezusowi i stanąć po Jego stronie. Formacja ucznia w 1. części Ewangelii wg św. Marka

Roczna-Droga-Formacji_2023-2024_wszystkie-sesje.png
kaplica10 - zaglowka_edited.jpg

sesja I: 16-20 października 2023


Tożsamość kapłańska.
Powrót do korzeni własnego powołania

... ... ... ... ... ... ... ... ...

    MODLITWA SŁOWEM BOŻYM: LECTIO DIVINA ZE ŚW. PAWŁEM


 WYKŁADY: Tożsamość kapłańska. Powrót do korzeni własnego powołania.
• Wykład inauguracyjny – potrzeba formacji stałej.
• Historia zbawienia i historia mojego życia.
• Istotne elementy tożsamości ludzkiej osoby duchownej.
• Historia relacji międzyludzkich i ich wpływ na kształtowanie się tożsamości.
• Rozwój i dojrzewanie do silnej i stabilnej tożsamości. Kryzysy tożsamości.


    WARSZTATY: Zawiązanie grupy warsztatowej. Moja tożsamość - kim jestem?

Sesja II: 13-17 listopada 2023


Ewangeliczny styl życia.

Dojrzałe przeżywanie uczuć i potrzeb

... ... ... ... ... ... ... ... ...

 MODLITWA SŁOWEM BOŻYM: LECTIO DIVINA ZE ŚW. PAWŁEM


 WYKŁADY: Ewangeliczny styl życia. Dojrzałe przeżywanie uczuć i potrzeb.
• Uczestnictwo w ubóstwie Chrystusa poprzez przyjęcie własnych ograniczeń.
• Świat ludzkich uczuć i potrzeb – kształtowanie dojrzałej emocjonalności.
czucia w komunikacji międzyosobowej.
Rola uczuć w kierownictwie i rozeznawaniu duchowym.
• Wolność jako wartość ściśle związana z szacunkiem do osoby
– odpowiedzialność za własne życie i za wybory życiowe.
• Poszukiwanie woli Bożej
– posłuszeństwo i dialog, odpowiedzialność i zaufanie.
• Posługa władzy i posłuszeństwo w życiu kapłana i/lub zakonnika.


 WARSZTATY: Świat moich uczuć i potrzeb

kaplica10 - zaglowka.tif
kaplica10 - zaglowka.tif

Sesja III: 22-26 stycznia 2024

 
Celibat kapłański – dar i zadanie

... ... ... ... ... ... ... ... ...

 MODLITWA SŁOWEM BOŻYM: LECTIO DIVINA ZE ŚW. PAWŁEM


 WYKŁADY: Celibat kapłański – dar i zadanie.
• Doświadczenie miłości Boga źródłem ludzkiej miłości.
• Rozwój psychoseksualny człowieka – cechy dojrzałości.
• Przeżywanie własnej seksualności w życiu kapłańskim i/lub konsekrowanym.
• Przyjaźń kapłańska/braterska i ojcostwo duchowe.


 WARSZTATY: Mężczyzna kapłanem/bratem.

Sesja IV: 19-23 lutego 2024


Życie jako misja
– posługa pasterska w dzisiejszym świecie

... ... ... ... ... ... ... ... ...

 MODLITWA SŁOWEM BOŻYM: LECTIO DIVINA ZE ŚW. PAWŁEM


 WYKŁADY: Życie jako misja - posługa pasterska we współczesnym świecie.
• Modlitwa i życie sakramentalne fundamentem posługi pasterskiej.
• Sytuacje kryzysowe i ich znaczenie w procesie rozwoju powołania. Kierownictwo duchowe i pomoc terapeutyczna.
• Życie jako misja – osobiste powołanie w moim powołaniu kapłańskim/zakonnym.
• Odczytywanie i podejmowanie nowych wyzwań ewangelizacyjnych.


 WARSZTATY: Mój duchowy rozwój na drodze życia kapłańskiego i/lub życia konsekrowanego.

kaplica10 - zaglowka.tif
kaplica5 - ptaki.tif

Sesja V: 9-17 kwietnia 2024


Rekolekcje Lectio Divina

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Uwierzyć Chrystusowi i stanąć po Jego stronie – formacja ucznia w pierwszej części Ewangelii wg św. Marka

9-dniowe rekolekcje w ciszy z towarzyszeniem duchowym

W każdej 5-dniowej sesji formacyjnej (codzienne lectio divina, wykłady i warsztaty biblijne) i w 9-dniowych rekolekcjach lectio divina MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RÓWNIEŻ KAPŁANI I ZAKONNICY SPOZA GRUPY STAŁYCH UCZESTNIKÓW ROCZNEJ DROGI FORMACJI, przeżywając je jako swoje doroczne REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE.

bottom of page