top of page

Historia Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej

Luty 2018

XXXII Kapituła Prowincjalna Salwatorianów zarządza powołanie zespołu roboczego, celem opracowania całościowego projektu Seminarium Formacji Permanetnej dla Salwatorianów, Duchowieństwa i Osób Konsekrowanych.

2018/2019

Prowincjalny Zespół Roboczy pod przewodnictwem ks. Karola Kulczyckiego SDS (obecnie bpa ordynariusza diecezji Port Pirie w Australii) opracowuje projekt nowego apostolatu salwatorianów: Dom Formacji Kapłańskiej i Zakonnej "Emaus".

Luty 2019

XXXIII Kapituła Prowincjalna Salwatorianów zarządza powołanie Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej. Jego celem będzie praktyczna pomoc uczestnikom we wszechstronnej odnowie życia kapłańskiego/zakonnego. Dyrektor i stały zespół formatorów tego apostolatu ma odznaczać się odpowiednim przygotowaniem.

Lipiec 2020

Mianowanie ks. Grzegorza Pomorskiego SDS dyrektorem Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej.

2020/2021

Tworzenie Rady Programowej Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej.
Opracowanie programu formacyjnego Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej, struktury Domu i założeń jego działalności.

1 lipca 2021

Ustanowienie Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu.

Stała ekipa Domu:

  • ks. Grzegorz Pomorski SDS

  • ks. Piotr Szyrszeń SDS (do 30 listopada 2023r.)

  • ks. Jacek Łabęcki SDS

  • ks. Konrad Zaborowski SDS (od 1 grudnia 2023r.)

3 listopada 2021

Komisja Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski obejmuje swoim patronatem dzieło i program formacyjny Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu.

25 marca 2022

Oficjalne erygowanie Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu

2023-2024

Pierwsza Edycja Drogi Formacji Stałej

bottom of page