top of page

Program Rocznej Drogi Formacji w Domu Formacji
Kapłańskiej i Zakonnej

caly-witraż - small.jpg

Sesja I

Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Pawłem

Wykłady: Tożsamość kapłańska.​ Powrót do korzeni własnego powołania

 • Wykład inauguracyjny – potrzeba formacji stałej.

 • Historia zbawienia i historia mojego życia.

 • Istotne elementy tożsamości ludzkiej osoby duchownej.

 • Historia relacji międzyludzkich i ich wpływ na kształtowanie się tożsamości.

 • Rozwój i dojrzewanie do silnej i stabilnej tożsamości. Kryzysy tożsamości.

Warsztaty: Zawiązanie grupy warsztatowej. Moja tożsamość - kim jestem?

caly-witraż - small.jpg

Sesja II

Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Pawłem

Wykłady: Ewangeliczny styl życia. Dojrzałe przeżywanie uczuć i potrzeb.

 • Uczestnictwo w ubóstwie Chrystusa poprzez przyjęcie własnych ograniczeń.

 • Świat ludzkich uczuć i potrzeb – kształtowanie dojrzałej emocjonalności. Uczucia w komunikacji
  międzyosobowej. Rola uczuć w kierownictwie i rozeznawaniu duchowym.

 • Wolność jako wartość ściśle związana z szacunkiem do osoby – odpowiedzialność za własne życie i za wybory życiowe.

 • Poszukiwanie woli Bożej – posłuszeństwo i dialog, odpowiedzialność i zaufanie.

 • Posługa władzy i posłuszeństwo w życiu kapłana i/lub zakonnika.

Warsztaty: Świat moich uczuć i potrzeb.

caly-witraż - small.jpg

Sesja III

Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Pawłem

Wykłady: Celibat kapłański – dar i zadanie.

 • Doświadczenie miłości Boga źródłem ludzkiej miłości.

 • Rozwój psychoseksualny człowieka – cechy dojrzałości.

 • Przeżywanie własnej seksualności w życiu kapłańskim i/lub konsekrowanym.

 • Przyjaźń kapłańska/braterska i ojcostwo duchowe.

Warsztaty: Mężczyzna kapłanem/bratem.

caly-witraż - small.jpg

Sesja IV

Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Pawłem

Wykłady: Życie jako misja - posługa pasterska we współczesnym świecie.

 • Modlitwa i życie sakramentalne fundamentem posługi pasterskiej.

 • Sytuacje kryzysowe i ich znaczenie w procesie rozwoju powołania. Kierownictwo duchowe i pomoc terapeutyczna.

 • Życie jako misja – osobiste powołanie w moim powołaniu kapłańskim/zakonnym.

 • Odczytywanie i podejmowanie nowych wyzwań ewangelizacyjnych.

Warsztaty: Mój duchowy rozwój na drodze życia kapłańskiego i/lub życia konsekrowanego.

caly-witraż - small.jpg

Sesja V

Rekolekcje Lectio Divina: Uwierzyć Jezusowi i stanąć po Jego stronie – formacja ucznia w pierwszej części Ewangelii św. Marka 1-8

bottom of page