top of page

Program Rocznej Drogi Formacji w Domu Formacji
Kapłańskiej i Zakonnej

caly-witraż - small.jpg

Sesja I

Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Pawłem

Wykłady: Powrót do korzeni własnego powołania

 • Historia zbawienia i historia mojego życia

 • Historia mojej relacji z Bogiem. Kształtowanie się mojego obrazu Boga

 • Historia relacji międzyludzkich: zranienia w relacjach i ich uzdrawianie

 • Historia powołania kapłańskiego i/lub zakonnego: rozeznawanie, decyzje i kryzysy

Warsztaty: Zawiązanie grupy warsztatowej

Wspólnotowy i indywidualny czas wypoczynku

caly-witraż - small.jpg

Sesja II

Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Pawłem

Wykłady: Tożsamość ludzka i kapłańska i/lub osoby konsekrowanej.

 • Istotne elementy tożsamości ludzkiej osoby duchownej.

 • Rozwój i dojrzewanie do silnej i stabilnej tożsamości. Szczególne upodobnienie do Chrystusa Dobrego Pasterza.

 • Kryzysy tożsamości i zaburzenia tożsamości – rozeznawanie i pomoc.

Warsztaty: Moja tożsamość - kim jestem?

Wspólnotowy i indywidualny czas wypoczynku.

caly-witraż - small.jpg

Sesja III

Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Pawłem

Wykłady: Ewangeliczny styl życia. Dojrzałe przeżywanie uczuć.

 • Wyrzeczenie i umiarkowanie; szczególne umiłowanie ubogich i solidarność z biednymi.

 • Uczestnictwo w ubóstwie Chrystusa poprzez przyjęcie własnych ograniczeń.

 • Świat ludzkich uczuć – kształtowanie dojrzałej emocjonalności. Uczucia w komunikacji międzyosobowej.

 • Rola uczuć w kierownictwie i rozeznawaniu duchowym.

Warsztaty: Świat moich uczuć.

caly-witraż - small.jpg

Sesja IV

Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Pawłem

Wykłady: Kształtowanie dojrzałej postawy wolności i posłuszeństwa.

 • Świat ludzkich potrzeb. Powołanie do wolności – dar i zadanie.

 • Wolność jako wartość ściśle związana z szacunkiem do osoby – odpowiedzialność za własne życie i za wybory życiowe.

 • Poszukiwanie woli Bożej – posłuszeństwo i dialog, odpowiedzialność i zaufanie.

 • Posługa władzy i posłuszeństwo w życiu kapłana i/lub zakonnika.

Warsztaty: Spotkanie z moimi potrzebami.

caly-witraż - small.jpg

Sesja V

Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Pawłem

Wykłady: Wychowanie do przeżywania celibatu.

 • Doświadczenie miłości Boga źródłem ludzkiej miłości.

 • Rozwój psychoseksualny człowieka – cechy dojrzałości.

 • Przeżywanie własnej seksualności w życiu kapłańskim i/lub konsekrowanym.

 • Przyjaźń kapłańska/braterska i ojcostwo duchowe.

Warsztaty: Mężczyzna kapłanem/bratem.

caly-witraż - small.jpg

Sesja VI

Rekolekcje Lectio Divina: Uwierzyć Jezusowi i stanąć po Jego stronie – formacja ucznia w pierwszej części Ewangelii św. Marka 1-8

caly-witraż - small.jpg

Sesja VII

Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Pawłem

Wykłady: Formacja do modlitwy i dojrzałego sumienia.

 • Modlitwa jako doświadczenie osobowej więzi z Bogiem. Poznawanie siebie i rozwijanie własnej duchowości na modlitwie.

 • Sakrament Pokuty w życiu osoby duchownej – poczucie grzechu, dążenie do nawrócenia, doświadczenie miłosierdzia.

 • Życie eucharystyczne i Liturgia godzin. Etapy rozwoju życia duchowego - odpowiedzialność za własne życie duchowe w codziennej posłudze.

 • Sytuacje kryzysowe i ich znaczenie w procesie rozwoju powołania. Kierownictwo duchowe i pomoc terapeutyczna.

Warsztaty: Kształtowanie dojrzałego sumienia.

caly-witraż - small.jpg

Sesja VIII

Modlitwa Słowem Bożym: Lectio divina ze św. Pawłem

Wykłady: Posługa duszpasterska we współczesnym świecie.

 • Wspólnota kapłańska miejscem realizowania wartości powołaniowych.

 • Ofiarna służba i wzajemna akceptacja; kryteria dojrzałych relacji we wspólnocie.

 • Relacje osobowe w pracy duszpasterskiej; kierowanie zespołem i umiejętność współpracy.

 • Życie jako misja – osobiste powołanie w moim powołaniu kapłańskim/zakonnym.

 • Odczytywanie i podejmowanie nowych wyzwań ewangelizacyjnych.

Warsztaty: Mój duchowy rozwój na drodze życia kapłańskiego i/lub życia konsekrowanego.

Program Szczegółowy: Programs
bottom of page