top of page
ks. Grzegorz.jpg

ks. Grzegorz

Kierownik duchowy, trener dramy, prowadzi warsztaty w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w CFD w Krakowie.
Po święceniach kapłańskich w roku 1988 pracował jako wikariusz w Parafii Św. Jadwigi w Trzebnicy, a następnie odbył studia magisterskie i doktoranckie z filozofii przyrody w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Był ojcem duchownym kleryków, a następnie dyrektorem biblioteki i dyrektorem studiów oraz wykładowcą filozofii przyrody w WSD Salwatorianów w Bagnie.
W latach 2006-2021 był dyrektorem Szkoły Formatorek Zakonnych w CFD w Trzebini, gdzie prowadził także zajęcia dla sióstr zakonnych w ramach Roku Odnowy Duchowej i Kursu Formacji Juniorackiej.
Pasjonuje się żeglarstwem, ma patent jachtowego sternika morskiego, jest pilotem wycieczek i przewodnikiem po Ziemi Świętej. Lubi piesze wędrówki i podróże – ostatnio po Skandynawii.

ks. Piotr

Salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Po święceniach kapłańskich w 1999 roku odbył studia z prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2006-2009 był sekretarzem prowincjalnym Polskiej Prowincji Salwatorianów, a w latach 2009-2021 duszpasterzem Centrum Formacji Duchowej w Krakowie; również wykładowcą prawa kanonicznego w WSD Salwatorianów w Bagnie.

Przygotował kilka serii rekolekcji lectio divina oraz sesji formacyjnych w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym i Szkoły Duchowości bł. Ojca Jordana, z których opublikowano m.in.: „Między lękiem a ufnością” (CD, 2010; Zeszyty Formacji Duchowej 52/2011); „Oto Ten, którego pragniesz! Rekolekcje z Janem Chrzcicielem” (MP3, 2011); „Pasterz i król «według Bożego serca»”. Rekolekcje z Dawidem. 1 i 2 Księga Samuela” (MP3, 2014); „Panie, naucz nas modlić się!” (MP3, 2018; ZFD 81/2018); „Opatrzność Boża stworzyła mnie” (MP3, 2020; ZFD 91/2021). Autor tekstów dla kwartalnika poświęconego formacji kapłańskiej „Pastores” oraz miesięcznika „Oremus”.

ks. Piotr.jpg
ks. Jacek.jpg

ks. Jacek

Duszpasterz Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej. Po święceniach kapłańskich w latach 1999 – 2009 pracował w duszpasterstwie w Czechach i Polsce pełniąc posługi administratora parafii, katechety, kapelana szpitala. W latach 2009 – 2021 pracował  jako duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Trzebini. Absolwent studium psychoterapii przy SPCH.   
Pasjonuje się różnego rodzaju aktywnością  związaną z wiatrem i wodą (żeglarstwo, biegi, pływanie). Lubi majsterkować i wczytywać się w nowinki techniczne.

bottom of page