Materiały

Do pobrania

Założenia działalności Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej

Program formacyjny Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej

Terminy zajęć i miejsce spotkań

Pogram merytoryczny sesji 1 - 4

Program merytoryczny sesji 5 - 9

Elementy formacyjne sesji

Droga powstania domu

Formacja w Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej

Inspiracje i Źródła

Przykładowy plan dnia