top of page

Formularz Zgłoszeniowy

Dziękujemy za zgłoszenie!

kaplica_zakrystia.tif

Kapłani i zakonnicy zgłaszający się na Roczną Drogę Formacji po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, otrzymają drogą mailową potwierdzenie przyjęcia i szczegółowe informacje odnośnie uczestnictwa w formacji.

Polityka Prywatności

bottom of page